Wettelijke vermelding
Wettelijke vermelding

Drunen,  1-12-2005

Als u deze site bezoekt erkent en aanvaardt u de volgende voorwaarden en bepalingen. Als u het niet met deze voorwaarden eens bent dient u deze website niet te gebruiken.

De goederen, service, materialen en informatie op deze website worden verstrekt "als zodanig" en zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet. De Gouw Groep verwerpt voor zover dit volgens de geldende wetgeving mogelijk is, alle claims ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor speciale doeleinden, aanspraak of het niet schenden van rechten.

De Gouw Groep garandeert niet dat de functies op deze website niet zullen worden afgebroken of foutloos zijn, dat de inhoud correct, accuraat of betrouwbaar is of dat deze website of de server, die toegang tot de website mogelijk maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

De Gouw Groep, haar filialen, dochtermaatschappijen, moedermaatschappijen of verwante bedrijven, of alle anderen die betrokken zijn bij het ontwerpen, produceren en lanceren van deze website zullen onder geen omstandigheden aansprakelijk zijn voor enigerlei schade (hieronder, maar niet beperkt tot, speciaal, directe of incidentele schade, gevolgschade, indirecte of aanvullende schadevergoedingen), elke vorm van kosten, nadelen of letsel die betrekking hebben op, ontstaan zijn door of het gevolg zijn van het gebruik van, de toegang tot of het niet kunnen gebruiken van materiaal of informatie op deze website, of die veroorzaakt worden door storingen, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de bedrijfstransmissie, computervirus, fouten op de lijn, of programmeerfouten, ongeacht of de schade is ontstaan door contact, nalatigheid, onrechtmatige daden, statuten, billijkheid, wet of dergelijke. Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden en fouten bevatten.

Deze site kan links bevatten naar andere websites. De Gouw Groep heeft al deze websites niet onderzocht en is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere off-site pagina's of andere websites die een link naar deze website hebben. Indien u op andere off-site pagina's of websites overstapt is dit op eigen risico.

De Gouw Groep behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen op deze website aan te brengen. De verleende informatie wordt geacht correct te zijn, maar kan fouten en onnauwkeurigheden bevatten. De producten vertegenwoordigen het complete De Gouw Groep productassortiment. Het is mogelijk dat sommige producten niet in alle landen verkrijgbaar zijn.

Uw gebruik van deze website en uw eventuele contractuele relatie met De Gouw Groep zijn gebaseerd op de Nederlandse wetgeving en u aanvaardt dat de juiste en enige rechtsinstantie voor het bijleggen van twisten de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch is.


Alle op deze site gemelde activiteiten en handelsnamen worden gevoerd door:             Gouw Developments BV
                    Kasteeldreef 23
                    5151RR Drunen
                        Nederland
              Tel:0(031)416-372441
              Fax:0(031)416-377618
         E-Mail: adm at gouwgroep. nl
www.gouwgroep.nl / www.gouwgroup.eu
                KVK NR : 18113581
     BTW nr : NL 007371962B02
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op al deze pagina´s
wettelijke vermelding
→ Menu: De Gouw Groep